Vaše záložky
Vyhľadávanie
Menu

Životné prostredie a recyklácia

Viac za menej

S rizikom toho, že budeme znieť trochu naivne, trúfame si povedať, že v spoločnosti HANSA máme radi vodu takisto, ako niektorí ľudia môžu mať radi napríklad zlato. Či už to je, alebo nie je naivné, táto láska nás priviedla k tomu, že nevyvíjame žiadnu technológiu, ktorá by nemala základ v ekológii. Tento prístup siaha späť až do roku 1962. V tomto roku sme vyrobili našu prvú jednopákovú vodovodnú batériu, ktorá bola navrhnutá s ohľadom na úsporu vody a energie.   Následne, už v roku 1976, mala spoločnosť HANSA jediný elektronický faucet pre európsky trh.Ambícia vyvíjať technologicky vyspelé riešenia úspory vody sa stala jadrom ideológie spoločnosti HANSA, ktorá nás vedie v úsilí o vývoj používateľsky prívetivých vodovodných batérií so súčasným dizajnom. To všetko preto, aby ste si mohli užívať luxus s názvom voda – najcennejšej komodity na svete.

Spoločnosť HANSA ide príkladom, čo sa týka zladenia modernej technológie s ekologickými hodnotami. Popri kovovej a kompozitnej technológii je HANSA vedúcou spoločnosťou na trhu s elektronickými vodovodnými batériami. Elektronika zvyšuje bezpečnosť, pridáva inteligentné ovládacie prvky, zjednodušuje použitie, zlepšuje hygienu a znižuje plytvanie vody až o 50 % v porovnaní s tradičnými vodovodnými batériami.

Naše know-how v oblasti ochrany životného prostredia vyvíjame v súlade s princípom neustáleho zlepšovania. Našim cieľom je dosiahnuť úroveň „viac za menej“ po celý čas životnosti našich výrobkov a zabrániť tomu, aby naša prevádzka škodila životnému prostrediu. Všetka naša práca je zameraná na interných a externých partneroch a environmentálne systémy pokrývajú celý proces, od vývoja výrobkov až po popredajné služby. Otvorene poskytujeme spoľahlivé informácie o štandarde v oblasti kvality a životného prostredia.

Na minimalizáciu ekologického dopadu výrobných procesov používaných v niekoľkých prevádzkach sú nutné značné investície a využívanie najlepšej dostupnej technológie.

Recyklácia

Keďže HANSA je ekologicky zodpovedná spoločnosť, veríme, že všetky výrobky budú na konci životnosti riadne zlikvidované. Jedným z dôležitých princípov nášho ekologického programu je recyklácia všetkych materiálov. Materiály, ktoré nie je možné recyklovať, by mali byť využité na výrobu energie.

Hlavný materiál používaný na výrobu vodovodných batérií je mosadz, ktorú je možné recyklovať. Najlepší spôsob likvidácie použitých výrobkov na konci ich životnosti je odniesť ich na najbližšie miesto zaisťujúce recykláciu kovov.

Plasty, ktoré používame v našich výrobkoch, sú prevažne termoplastické, a teda recyklovateľné. Výnimku predstavujú plastové sprchové hadice, ktoré sú vyrobené z PVC. Hadice je možné uložiť na skládku.

Takmer všetky obalové materiály sú na báze vlákniny a sú recyklovateľné. Plastové súčasti je možné spaľovať a využiť vo forme energie.