Vaše záložky
Vyhľadávanie
Menu

Kvalita

Tu v spoločnosti HANSA je našim poslaním zlepšovať životy ľudí. Navrhujeme výrobky, ktoré zlepšujú kvalitu života, doma aj na verejných miestach. Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby fungovali ekologicky a spoľahlivo po celý čas ich dlhej životnosti. Sú nadčasové s ohľadom na formu aj funkciu. Všetkým, ktorí používajú naše výrobky, chceme dať šancu žiť lepšie. Šancu na plnohodnotný, jedinečný život.

Filozofia výrobkov

Filozofia výrobkov

V spoločnosti HANSA ponúkame zákazníkom profesionálne a vyspelé sanitárne armatúry umožňujúce ľahko a udržateľne používať vodu. Vďaka našim vysokokvalitným, moderným a praktickým výrobkom pomáhame našim zákazníkom k lepšiemu životu a plnej radosti z používania vody.

Kvalita v spoločnosti HANSA

Kvalita v spoločnosti HANSA

V spoločnosti HANSA navrhujeme výrobky, ktoré zlepšujú kvalitu nášho života, doma aj na verejných miestach. Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby fungovali ekologicky a spoľahlivo po celý čas ich dlhej životnosti.

Životné prostredie a recyklácia

Životné prostredie a recyklácia

Naše know-how v oblasti ochrany životného prostredia vyvíjame v súlade s princípom neustáleho zlepšovania. Našim cieľom je dosiahnuť úroveň „viac za menej“ po celý čas životnosti našich výrobkov a zabrániť tomu, aby naša prevádzka škodila životnému prostrediu.

Materiály a označovanie

Materiály a označovanie

Výrobky spoločnosti HANSA neobsahujú žiadne materiály klasifikované ako nebezpečné. Spoločnosť HANSA je zaviazaná používať materiály, ktoré spĺňajú predpisy vzťahujúce sa na kvalitu a kritéria hodnotenia všade tam, kde obchodujeme.

Certifikáty

Certifikáty

DNV BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB potvrdzuje, že systém riadenia skupiny Oras Group zodpovedá uvedeným normám.