Inteligentné vodovodné batérie, prečo sa o nich toľko hovorí?
24.08.2020

Automatické a bezdotykové vodovodné batérie prevažujú na verejných miestach a teraz si ich stále viac ľudí inštaluje aj doma. Zistite si, čo stojí za presunom k používaniu inteligentných...

Ako môžu bezdotykové batérie pomôcť šetriť vodou
28.07.2020

Nedostatok vody je celosvetový problém Ako môžeme prispieť k jeho zmierneniu?

Blog

Read latest tips for water saving, interior design and other inspiring content!

HANSA Stories