Vaše záložky
Vyhľadávanie
Menu

IMPRESSUM

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel.: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-mail: INFO@HANSA.COM

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Christoph Gasser
Managing Director & CSO

Okresný súd v Stuttgarte, č. HRB 750253
IČ DPH: DE147843612

REDAKCIA

Christina Jensen
Chief Marketing Officer

Všetky osobné údaje zhromažďované na internetovej stránke Hansa Armaturen GmbH sa ukladajú, spracovávajú a príp. odovzdávajú koncernovej spoločnosti HANSA výlučne na účely individuálnej starostlivosti o vás, odosielania informácií o výrobkoch alebo predkladania ponúk služieb. Hansa Armaturen GmbH vyhlasuje, že s vašimi údajmi sa narába dôverne podľa platných ustanovení v oblasti ochrany osobných údajov.

COPYRIGHT

(c) Copyright 2022 Hansa Armaturen GmbH, Stuttgart, Nemecko

Všetky práva vyhradené. Všetky obsahy, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na internetových stránkach HANSA podliehajú ochrane autorského práva a iných zákonov na ochranu. Obsah tejto internetovej stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť ani sprístupňovať tretím stranám na komerčné účely. Niektoré internetové stránky HANSA obsahujú okrem toho obsahy, ktoré podliehajú autorskému právu tretích strán.

ZÁRUKA

Táto internetová stránka bola zostavená s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu HANSA nemôže garantovať bezchybnosť a presnosť získaných informácií. HANSA vylučuje akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z používania tejto internetovej stránky, ak sa tieto nezakladajú na úmyselnosti alebo hrubej nedbanlivosti. Na našej internetovej stránke sa nachádzajú odkazy na iné internetové stránky na internete. Pre všetky tieto odkazy platí: Chceli by sme výslovne zdôrazniť, že Hansa Armaturen GmbH nemá žiadny vplyv na stvárnenie a obsahy odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancujeme od všetkých obsahov všetkých stránok odkazovaných na tejto domovskej stránke a neprivlastňujeme si ich obsahy. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy prenesené na našu internetovú stránku. Používanie odkazov sa deje na vlastné riziko používateľa. Záruku vylučujeme.

LICENCIA

Duševné vlastníctvo obsiahnuté na internetových stránkach HANSA, ako sú patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené. Prostredníctvom internetovej stránky sa neudeľuje žiadna licencia na používanie duševného vlastníctva HANSA alebo tretích strán. Hansa Armaturen GmbH 2022

NÁKUPNÉ PODMIENKY HANSA ARMATUREN GMBH

VNÚTROŠTÁTNE NÁKUPNÉ PODMIENKY AKO PDF
MEDZINÁRODNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY AKO PDF

PREDAJNÉ PODMIENKY HANSA ARMATUREN GMBH

VNÚTROŠTÁTNE PREDAJNÉ PODMIENKY AKO PDF
MEDZINÁRODNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY AKO PDF

ZASIELANIE FAKTÚR VO FORMÁTE PDF E-MAILOM