Vaše záložky
Hledat
Nabídka

Recyklace a oběhové hospodářství

Jsme nadšení pro udržitelnost a zavázali jsme se pomáhat našim zákazníkům zapojit se do ekologicky odpovědných postupů. Aby byl tento proces snadný a dostupný, připravili jsme uživatelsky přívětivého průvodce recyklací naší řady produktů.

Proč záleží na recyklaci a oběhovém hospodářství?
Recyklace a účast na oběhovém hospodářství jsou zásadní pro podporu odpovědné spotřeby, snížení dopadu na životní prostředí a zachování cenných zdrojů. Recyklací produktů pomáháte minimalizovat odpad a prodlužovat životní cyklus cenných materiálů, což v konečném důsledku snižuje poptávku po nových zdrojích.

Náš závazek k udržitelnosti a recyklaci:
Uvědomujeme si důležitost integrace udržitelnosti do všech aspektů našeho podnikání, od návrhu produktu po výrobní procesy a vzdělávání zákazníků. Naše zaměření na udržitelnost zahrnuje:

 1. Udržitelný design produktu: Snažíme se vytvářet produkty, které jsou odolné, ekologické a snadno recyklovatelné a minimalizují tak jejich ekologickou stopu během celého životního cyklu.
 2. Efektivita zdrojů: Neustále pracujeme na optimalizaci našich výrobních procesů a dodavatelského řetězce, abychom snížili spotřebu odpadu, vody a energie.
 3. Vzdělávání o recyklaci: Našim zákazníkům poskytujeme jasné a přímočaré pokyny k recyklaci, které jim usnadní recyklaci našich produktů a sníží jejich dopad na životní prostředí.
 4. Zvyšování povědomí: Naším cílem je zvýšit povědomí o důležitosti recyklace a udržitelného života. Věříme, že znalosti umožňují spotřebitelům činit informovanější rozhodnutí a pozitivně přispívat k životnímu prostředí.
Pokyny k recyklaci našich výrobků

Vždy se ujistěte, že dodržujete místní předpisy a obecní pokyny k recyklaci.

Umyvadlové, kuchyňské a elektronické umyvadlové baterie:,
Umyvadlové, kuchyňské a elektronické umyvadlové baterie:

 • U elektronických vodovodních baterií opatrně vyjměte baterie nebo transformátory a recyklujte je odděleně jako baterie a elektronický odpad. Tyto typy produktů obvykle obsahují označení nádoby na recyklaci WEEE viditelné na povrchu produktu nebo na krytu elektroniky.
 • Pokud je to možné, recyklujte mosazné vodovodní baterie a součásti do kovového odpadu z mědi nebo do běžného kovového odpadu, pokud recyklace mědi není k dispozici.
 • Recyklujte vodovodní baterie a komponenty s kompozitním krytem na energetický odpad
Sprchové a vanové baterie, sprchové sety a sprchové systémy:,
Sprchové a vanové baterie, sprchové sety a sprchové systémy:

 • Umístěte sprchovou tyč do měděného odpadu.
 • Recyklujte mýdelník, ruční sprchu s hadicí a nástěnné přípojky na energetický odpad (plasty).
 • Sprchová vodovodní baterie do odpadu z mědi, pokud je to možné, nebo do běžného kovového odpadu, pokud recyklace mědi není k dispozici.
 • Sprchové podomítkové baterie mohou mít kovové a plastové části. Recyklujte je samostatně podle níže uvedené „kapitoly Díly a příslušenství“.
Díly a příslušenství:,
Díly a příslušenství:

 • Plastové součásti, jako jsou sprchové hadice, ruční sprchy,mýdelníky a elektronické krabice (bez elektroniky), likvidujte do energetického odpadu (plasty).
 • Kovové části likvidujte pokud možno do kovového odpadu z mědi nebo do běžného kovového odpadu, pokud recyklace mědi není k dispozici. Podle hmotnosti snadno poznáte, zda je díl kovový nebo plastový.
Obalové materiály a návody:,
Obalové materiály a návody:

 • Recyklujte kartonové obaly na kartonový odpad.
 • Plastové sáčky z obalu vložte do energetického odpadu.
 • Návody k obsluze si uschovejte pro budoucí použití, ale v případě potřeby je recyklujte jako papírový odpad.

Dodržováním těchto jednoduchých pokynů k recyklaci aktivně podporujete náš závazek k udržitelnosti a přispíváte k zelenější budoucnosti.