Vaše záložky
Hledat
Nabídka

OCHRANA ÚDAJŮ

Při návštěvě našich internetových stránek www.hansa.com naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil(a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum.  

V některých případech můžete být požádáni o zadání osobních údajů. Můžete se svobodně rozhodnout, zda této žádosti vyhovíte.

V rámci své obchodní činnosti HANSA shromažďuje a zpracovává také osobní údaje současných, minulých i potenciálních zákazníků a dodavatelů , jakož i jejich zaměstnanců a zástupců. Každá fyzická osoba je přitom považována za "subjekt údajů". Předkládané pokyny pro ochranu dat by měly zajistit transparentnost a ukázat, jak jsou zpracovávána osobní data příslušných subjektů údajů.

ODPOVĚDNÁ OSOBA

Za zpracování vašich osobních údajů je odpovědná:

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 1614-0<br/> Fax: +49 (0)711 1614-368<br/> E-mail: INFO@HANSA.COM

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím výše uvedenou adresu nebo zašlete e-mail na GDPR@HANSA.COM.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou získávány převážně přímo od subjektu údajů nebo s jeho souhlasem. Mohou být také zpracovány také osobní údaje, které jsme obdrželi od společnosti, která zastupuje subjekt údajů, od úřadů a od našich ostatních kooperačních partnerů (např. našich subdodavatelů) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. internetových stránek a obchodních rejstříků). Osobní údaje zahrnují:

 • identifikační údaje, jako název, společnost, která zastupuje subjekt údajů a její název;
 • kontaktní údaje, jako adresu firmy, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • a osobní údaje vzniklé v průběhu obchodního vztahu, jako jsou komunikace, údaje v objednávce, informace ke kampaním, speciální nabídky, společné aktivity nebo spolupráce a informace potřebné pro fakturaci a platby, vyřizování dodávek, udržování vztahů se zákazníky a dodavateli a rozvoj našeho podnikání.

PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme tak, aby byly chráněny naše oprávněné zájmy, které vznikají v okamžiku, kdy je subjekt údajů naším klientem nebo dodavatelem nebo pro ně pracuje, nebo abychom splnili naši zákonnou povinnost, která se na nás vztahuje.

Osobní údaje jsou zpracovávány pro šetření a jednání s potenciálními zákazníky a dodavateli, pro předkládání a vyjednávání nabídek, zpracování objednávek, pro dodávky výrobků a poskytování služeb našim zákazníkům, jakož i přijímání produktů a služeb od našich dodavatelů, pro fakturaci, pro přepravní účely a vydávání nákladních listů, uzavírání, provádění a dodržování obchodních smluv, organizaci a provádění činností v rámci těchto smluv a pro vydávání marketingových sdělení týkajících se naší obchodní činnosti.

PŘENOS A ÚLOŽIŠTĚ DAT

V rámci naší obchodní činnosti přenášíme osobní údaje případně společnostem v naší skupině a našim kooperačním partnerům, jako např. dodavatelským firmám a distributorům.

Osobní údaje zůstávají v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru. Pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU / EHP, budeme vás o tom informovat.

ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u nás uchovávány tak dlouho, jak to bude nutné pro

 • realizaci a plnění příslušných obchodních smluv nebo předkládání a vyžádání nabídek a obchodních návrhů od stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů a
 • jiné oprávněné účely týkající se stávajících nebo potenciálních obchodních vztahů, jako např. vypracování finančních údajů, nebo
 • dodržování zákonů.

Pokud se ukončí vztah s příslušným zákazníkem nebo dodavatelem, budou osobní údaje u nás uchovávány jen pokud to bude nezbytné pro naši obchodní činnost, např. pro vedení našeho archivu smluv a zpracování případných reklamací.

Osobní údaje budou dále uchovávány v případě, když to bude předepsáno pro splnění právních závazků, kterým podléháme, jako např. pro vedení účetnictví.

Jakmile již uchování osobních údajů nebude nutné, budou vymazány nebo bezpečně anonymizovány.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI ZPRACOVATELI, SPOLEČNÝMI ODPOVĚDNÝMI OSOBAMI A TŘETÍMI STRANAMI

Pokud v souvislosti s naším zpracováním zveřejníme údaje dalším osobám a společnostem (zpracovatelům smluv, společným odpovědným osobám nebo třetím stranám), předáme jim je nebo jim jiným způsobem poskytneme přístup k údajům, bude to provedeno pouze na základě právního povolení (např. když je předání údajů třetím stranám, jako poskytovatelům platebních služeb, nutné k plnění smlouvy), tak jen se souhlasem uživatelů, s právním závazkem tak učinit nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při použití zmocněnců, webhostingu atd.).

Pokud poskytujeme nebo sdělujeme údaje jiným společnostem v naší skupině nebo jim k údajům jinak poskytujeme přístup, jedná se zejména o administrativní účely, jako oprávněný zájem, a kromě toho na základě, který je v souladu se zákonnými požadavky.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte vůči nám následující práva:

 • právo na informace o vašich osobních údajích;
 • právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování, které se vás týká;
 • právo vznést námitky proti zpracování
 • a za určitých okolností právo na přenositelnost dat, tzn. můžete obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat tyto informace jiné odpovědné osobě.

Pokud jste poskytli souhlas ke zpracování, jste jako subjekt údajů oprávněni kdykoli svůj souhlas odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že právoplatnost zpracování, ke kterému došlo před zrušením vašeho souhlasu, nebude tímto zrušením dotčena.

Každá žádost musí být adresována výše uvedenému kontaktnímu místu.

Budeme se podle našich nejlepších schopností snažit splnit vaši žádost. Občas však budeme muset vaši žádost také zamítnout. V tomto případě vás budeme informovat o důvodech našeho zamítnutí.

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů není v souladu s ustanoveními všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo s jinými platnými právními předpisy, můžete se obrátit na příslušný úřad pro dohled, aby se objasnila přiměřenost zpracování vašich osobních údajů.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM UKLÁDANÝM VE VAŠEM KONCOVÉM ZAŘÍZENÍ (POUŽITÍ COOKIES)

Pro sledování Vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle Vašich individuálních přání, používá společnost HANSA soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Použití cookies se vztahuje také na naši virtuální veletržní prohlídku, která je na webových stránkách integrována do oblasti služeb.

SPRÁVA COOKIES

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči. 

ZÁKAZNICKÝ ÚČET / REGISTRAČNÍ FUNKCE

Pokud si u nás prostřednictvím našich webových stránek vytvoříte zákaznický účet, použijeme a uložíme vámi zadaná data při registraci (např. vaše jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) výhradně pro předsmluvní služby, pro plnění smlouvy nebo pro účely péče o zákazníky (např. pro poskytnutí přehledu o vašich předchozích objednávkách u nás nebo pro nabídku tzv. funkce poznámkového bloku). Zároveň uložíme společně s časem i vaši IP adresu a datum registrace. Tyto údaje se třetím stranám samozřejmě nepředávají.

V rámci průběhu dalšího přihlášení budeme chtít získat váš souhlas s tímto zpracováním a odkážeme vás na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Námi shromážděné údaje budou sloužit výhradně k vytvoření a dostupnosti zákaznického účtu.

Pokud k takovému zpracování dáte souhlas, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud otevření účtu slouží navíc i k předsmluvním opatřením nebo k plnění smlouvy, je právním základem pro toto zpracování také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Souhlas, který nám byl dán při otevírání a vedení zákaznického účtu, může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Za tímto účelem nás musíte pouze informovat o svém odvolání.

Shromážděné údaje budou vymazány, jakmile již nebude zapotřebí jejich zpracování. Musíme však dodržovat daňové a obchodně právní lhůty uchovávání údajů.

GOOGLE ANALYTICS

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek a cílené zobrazení reklam pomocí takzvaného retargetingu/remarketingu. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Upozorňujeme Vás, že na našich webových stránkách byl Google Analytics rozšířen kódem „gat._anonymizeIp();“, aby byl zaručen anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování). Na základě aktivované anonymizace IP adres na našich webových stránkách bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána na server Google v USA, kde je potom zkrácena. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=DE Bližší informace k tomuto tématu naleznete na HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/ANALYTICS/PRIVACYOVERVIEW.HTML (všeobecné informace ke Google Analytics a k ochraně osobních údajů). Shromažďování a zpracování dat prostřednictvím Google Analytics a Google Remarketing můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se opt-out cookie, které v budoucnosti zabrání shromažďování Vašich dat při návštěvě této internetové stránky: Deaktivovat Google Analytics Deaktivovat Google Adwords Google Analytics používáme navíc k tomu, abychom statisticky vyhodnocovali údaje z AdWords. Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí průvodce nastavení reklam (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

Deaktivovat Google Analytics

DEAKTIVOVÁNÍ GOOGLE ADWORDS

Google Analytics používáme navíc k tomu, abychom údaje z AdWords statisticky vyhodnocovali. Pokud si to nepřejete, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí průvodce nastavení reklam (HTTP://WWW.GOOGLE.COM/SETTINGS/ADS/ONWEB/?HL=DE).

RETARGETING / REMARKETING

Tyto webové stránky používají technologie retargetingu, které jsou provozovány jinými poskytovateli (např. remarketing přes Google Display Network). Prostřednictvím retargetingu mohou být na stránkách našich partnerů cíleně reklamou osloveni ti uživatelé, kteří se již zajímali o naši značku a naše produkty. Ze studií víme, že zobrazení personalizované inzerce založené na zájmech je pro uživatele zajímavější než reklama, která nemá žádnou osobní informaci. Při retargetingu probíhá zobrazování reklamního materiálu na základě analýzy cookie založené na předchozím chování uživatele. Samozřejmě nejsou v tomto případě ukládány žádné osobní údaje a rovněž samozřejmě se používá technologie retargetingu v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Pokud nesouhlasíte se zobrazováním této formy reklamy, můžete přes nastavení vašeho internetového prohlížeče deaktivovat a/nebo odstranit stávající soubory cookie. Kromě toho můžete zrušit analýzu založenou na souborech cookie s budoucím účinkem tím, že uložíte do svého koncového zařízení opt-out cookie podle níže uvedených informací. Nebude se provádět jiné použití nebo předávání třetím osobám. 

GOOGLE MAPS

Na našich webových stránkách používáme Google Maps pro zobrazení naší lokality i pro vytvoření popisu trasy na danou adresu. Jedná se přitom o službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále nazývané jen "Google".

Certifikací podle štítu ochrany soukromí EU-US („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google zaručuje, že i při zpracování údajů v USA budou dodrženy normy EU pro ochranu údajů.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určité druhy písma, tak se při otvírání stránek vytvoří připojení k serveru Google v USA.

Pokud si otevřete Google Maps, které jsou integrovanou součástí našich webových stránek, uloží společnost Google ve vašem koncovém zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče soubor cookie. Chcete-li zobrazit naši polohu a získat popis trasy na danou adresu, budou zpracována vaše uživatelská nastavení a údaje. Přitom nemůžeme vyloučit, že Google používá server v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace funkčnosti našich webových stránek.

Pomocí takto vytvořeného připojení ke Google může společnost Google zjistit, ze které webové stránky byla vaše žádost odeslána, a na kterou IP adresu má být popis trasy odeslán.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies pomocí příslušných nastavení v internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete pod bodem "Cookies".

Použití Google Maps a informací získaných prostřednictvím Google Maps se navíc řídí podmínkami používání Google GOOGLE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN und den GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR GOOGLE MAPS.

Google kromě toho na adresách

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

poskytuje další informace.

GOOGLE RECAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA ke kontrole a zabránění interakcím na našich webových stránkách při automatizovaném přístupu, například prostřednictvím tzv. botů. Jedná se přitom o službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále nazývané jen "Google".

Certifikací podle štítu ochrany soukromí EU-US („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google zaručuje, že i při zpracování údajů v USA budou dodrženy normy EU pro ochranu údajů.

Prostřednictvím této služby může společnost Google určit, ze které webové stránky je odeslán požadavek a ze které IP adresy používáte tzv. vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat další informace, které jsou nezbytné pro nabídku a záruku této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je bezpečnost našich webových stránek a obrana proti nechtěnému, automatizovanému přístupu ve formě spamu nebo podobně.

Google na adrese

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

poskytuje další informace ke všeobecnému zacházení s vašimi uživatelskými údaji.

FONTY GOOGLE

Na našich webových stránkách používáme fonty Google pro zobrazování externích typů písma. Jedná se přitom o službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále nazývané jen "Google".

Certifikací podle štítu ochrany soukromí EU-US („EU-US PRIVACY SHIELD“) Google zaručuje, že i při zpracování údajů v USA budou dodrženy normy EU pro ochranu údajů.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určité druhy písma, tak se při otvírání stránek vytvoří připojení k serveru Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace a efektivní provoz našich webových stránek.

Pomocí takto vytvořeného připojení ke Google při vyvolání našich webových stránek může společnost Google zjistit, ze které webové stránky byla vaše žádost odeslána, a na kterou IP adresu má být zobrazení písma odesláno.

Google na adrese

HTTPS://ADSSETTINGS.GOOGLE.COM/AUTHENTICATED

HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY

poskytuje další informace, a to zejména k možnostem zamezení využívání údajů.

SOCIÁLNÍ MÉDIA (FACEBOOK PIXEL, YOUTUBE ATD.) 

FACEBOOK, GOOGLE+ A YOUTUBE 

Na těchto webových stránkách se používají pluginy sociálních médií Facebook a Google (Google+ a YouTube). Jedná se přitom o nabídky společností USA Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)). 

Pokud navštívíte stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč se připojí k Facebooku resp. Googlu a obsah bude načten z těchto stránek. Vaše návštěva na tomto webu může být příp. sledována Facebookem a Googlem, i když aktivně nepoužíváte funkci pluginů sociálních médií. Pokud máte účet na Facebooku nebo Googlu, můžete tento plugin sociálních sítí využít a sdílet informace se svými přáteli. Hansa Armaturen GmbH nemá žádný vliv na obsah pluginů a zprostředkování informací. 

Přes náš použitý facebookový pixel získá Facebook informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky a může návštěvu přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít pro zobrazení facebookové reklamy. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostaneme žádné informace o obsahu předávaných dat ani o jejich využití v síti Facebook. Pokud si nepřejete žádné shromažďování dat prostřednictvím Custom Audience, můžete to zde deaktivovat. 

Na jejich internetových stránkách dává Facebook a Google k dispozici detailní údaje k objemu, způsobu, účelu a dalšímu zpracování vašich dat. Zde naleznete také další informace k vašim právům a možnostem nastavení, abyste ochránili svoji privátní sféru. 

Pokyny pro ochranu dat na Facebooku: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ABOUT/PRIVACY

Pokyny pro ochranu dat na Googlu: HTTP://WWW.GOOGLE.COM/INTL/DE/POLICIES/PRIVACY

TWITTER 

Na těchto webových stránkách jsou také integrovány funkce služby Twitter. Tyto služby nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používáním twitteru a funkce “Re-Tweet” se vámi navštívené webové stránky Hansa Armaturen GmbH propojí s vaším účtem na Twitteru a zveřejní jiným uživatelům. Přitom se na Twitter přenesou i údaje. Váš internetový prohlížeč k tomu účelu vytvoří přímé připojení k Twitteru a přenese na něj data. Upozorňujeme na to, že nemáme žádné informace o obsahu předávaných dat ani o jejich využití v síti Twitter. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na Twitteru: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY. Vaše nastavení ochrany data na Twitteru můžete změnit v nastaveních HTTPS://TWITTER.COM/ACCOUNT/SETTINGS.

INSTAGRAM 

Na těchto webových stránkách jsou dále integrovány pluginy sociální sítě Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Plugin Instagramu poznáte podle “tlačítka Instagram” na našich stránkách. Pokud kliknete na "tlačítko Instagram" a jste při tom přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsahy našich stránek propojit s vaším profilem na Instagramu. Tím může Instagram návštěvu našich stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme žádné informace o obsahu předávaných dat ani o jejich využití v síti Instagram. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na Instagramu: HTTP://INSTAGRAM.COM/ABOUT/LEGAL/PRIVACY/.

PINTEREST 

Na těchto webových stránkách jsou dále integrovány pluginy sociální sítě Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) integriert. Plugin Pinterestu poznáte podle “tlačítka Pin-it” na našich stránkách. Pokud kliknete na "tlačítko Pin-it" a jste při tom přihlášeni ke svému účtu na Pinterestu, můžete obsahy našich stránek propojit s vaším profilem na Instagramu. Tím může Pinterest návštěvu našich stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme žádné informace o obsahu předávaných dat ani o jejich využití v síti Pinterest. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na Pinterestu: HTTP://ABOUT.PINTEREST.COM/DE/PRIVACY.

WHATSAPP 

Na těchto webových stránkách je navíc použito tlačítko aplikace WhatsApp (WhatsApp-Share-Button). Pomocí tohoto tlačítka můžete obsahy webových stránek Hansa Armaturen GmbH sdílet přes aplikaci WhatsApp na vašem mobilním telefonu. Toto tlačítko je hyperlink. Při zobrazení tlačítka na této internetové stránce se nepředávají žádné osobní údaje provozovateli aplikace WhatsApp nebo jiné třetí osobě. Jakmile použijete tlačítko WhatsApp, zjistí provozovatel aplikace WhatsApp, který obsah je sdílen a že toto tlačítko bylo použito na této webové stránce. Další informace k zacházení s osobními údaji provozovatelem aplikace WhatsApp naleznete v jeho prohlášení o ochraně údajů : HTTPS://WWW.WHATSAPP.COM/LEGAL/#PRIVACY.

VIMEO

Pro prezentaci videí používáme naši aplikaci "Vimeo". Jedná se přitom o službu společnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA, dále nazývané jen "Vimeo".

Zpracování uživatelských údajů se zčásti provádí na serverech Vimeo v USA. Certifikací podle štítu ochrany soukromí EU-US („EU-US PRIVACY SHIELD“) Vimeo však zaručuje, že i při zpracování údajů v USA budou dodrženy normy EU pro ochranu údajů.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšení kvality našich webových stránek.

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, která obsahuje video, bude pro zobrazení videa vytvořeno připojení k serverům Vimeo v USA. Z technických důvodů je přitom nutné, aby Vimeo zpracovával vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává datum a čas návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste přihlášeni do Vimeo ve stejnou dobu, kdy navštěvujete některou z našich webových stránek, která obsahuje video Vimeo, může společnost Vimeo takto shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu účtu. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek buďte odhlásit z Vimeo nebo příslušně nakonfigurovat svůj uživatelský účet u Vimeo.

Pro účely funkčnosti a analýzy použití používá Vimeo službu Google Analytics. Prostřednictvím služby Google Analytics jsou soubory cookie uloženy ve vašem zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče a společnosti Google jsou zasílány informace o používání našich webových stránek, do kterých je vloženo video Vimeo. Přitom nelze vyloučit, že společnost Google tyto informace zpracovává v USA.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies pomocí příslušných nastavení v internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete pod bodem "Cookies".

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšení kvality našich webových stránek a oprávněným zájmem společnosti Vimeo je statistická analýza chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Vimeo na adrese

HTTP://VIMEO.COM/PRIVACY

poskytuje další informace o shromažďování a používání údajů a o vašich právech a způsobech ochrany vašeho soukromí.

ODHLÁSIT 

Odhlášením se na stránkách sociálních sítí a vymazáním nastavených cookie můžete zabránit tomu, aby údaje shromážděné během vaší návštěvy stránek Hansa Armaturen GmbH byly přiřazeny vašemu uživatelskému účtu na sociálních sítích. Pokud nebudete chtít, aby sociální sítě přiřadily shromážděné údaje přímo k vašemu profilu, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z příslušných sociálních sítí. Načítání pluginů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků vašeho prohlížeče, např. pomocí blokovacím skriptem „NoScript“. Ten naleznete na: HTTP://NOSCRIPT.NET.

POUŽITÍ ONLINE SCHŮZEK PŘES TIMIFY

TIMIFY - TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Gebäude Nr. 24, 3. OG, 81541 Mnichov, Německo (TIMIFY) provozuje online rezervační řešení, které je integrováno na našich webových stránkách. Pokud si přes Timify domluvíte termín v naší firmě, tak si firma Timify vyžádá vaše osobní údaje. Firma Timify u svých nabízených služeb a výrobků přikládá velmi vysokou důležitost "Dodržování zákona na ochranu osobních údajů, záruce nejvyšší bezpečnosti dat a transparentnosti při zpracování údajů".

Pod následujícími odkazy si můžete přečíst podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Timify:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FIRMY TIMIFY

EU GDPR PROHLÁŠENÍ FIRMY TIMIFY

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVNÍ STOJ O FAIRFLEXXU

Společnost Fairflexx Digital GmbH , Gutenbergstraße 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen je poskytovatelem softwarových řešení na veletržních akcích a provozuje řešení virtuálního veletržního stánku, které je integrováno do našich webových stránek. Firma Fairflexx u svých nabízených služeb a výrobků přikládá velký význam "dodržování zákona na ochranu osobních údajů, záruce nejvyšší bezpečnosti dat a transparentnosti při zpracování údajů".

Podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Fairflexx si můžete přečíst pod následujícími odkazy:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FIRMY FAIRFLEXX

Kontaktní formulář ve virtuálním veletržním stánku slouží ke zpracování dotazů zákazníků a zájemců. Data jsou ukládána pro administrativní účely zpracování dotazů a zpracovávána na základě zákonem uložených předpisů. Rovněž osobní údaje ve formuláři objednávky prospektu jsou ukládány pro administrativní účely a řádně zpracovány na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním údajů může uživatel kdykoliv odvolat. Rovněž může vyžadovat vymazání údajů po vyřízení dotazu.

Sledování otevírání oken a kliknutí ve virtuálním veletržním stánku se provádí pomocí použití Google Analytics. Zde se nepoužívá žádný samostatný sledovací nástroj.

NEWSLETTER 

Přihlášením k odebírání newsletteru HANSA prohlašujete, že vámi uvedené osobní údaje smí být používány pro individuální zasílání newsletteru e-mailem. Prostřednictvím registračního systému s dodatečnou potvrzovací zprávou obsahující odkaz na konečnou registraci (Souble-Opt-In) je zaručeno, že výslovně vy požadujete zasílání e-mailů. Souhlas udělený k tomuto účelu můžete kdykoli a bez dodatečných nákladů s budoucím účinkem odvolat kliknutím na odkaz "Zrušit newsletter" a následným postupem podle uvedených pokynů.

PRACOVNÍK POVĚŘENÝ OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Máte-li další dotazy nebo pochyby ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů: Hansa Armaturen GmbH Sigmaringer Str. 107 D-70567 Stuttgart E-mail: GDPR@HANSA.COM

POSLEDNÍ ZMĚNA: 15.8.2020 

Upozorňujeme, že toto prohlášení může být kdykoliv doplněno nebo změněno z důvodu právních nebo jiných požadavků.