Vaše záložky
Hledat
Nabídka

Životní prostředí a recyklace

Více za méně

S rizikem toho, že budeme znít poněkud naivně, troufáme si říct, že ve společnosti HANSA máme rádi vodu stejně tak, jako někteří lidé mohou mít rádi třeba zlato. Ať už to je či není naivní, tato láska nás přivedla k tomu, že nevyvíjíme žádnou technologii, která by neměla základ v ekologii. Tento přístup sahá zpět až do roku 1962. V tomto roce jsme vyrobili naši první jednopákovou vodovodní baterii, která byla navržena s ohledem na úsporu vody a energie.  Následně v roce 1976 společnost HANSA představila společnost bezdotykové, elektronické vodovodní baterie pro evropský trh.  Ambice vyvíjet technologicky vyspělá řešení úspory vody se stala jádrem ideologie společnosti HANSA, která nás vede v úsilí o vývoj uživatelsky přívětivých vodovodních baterií se současným designem. To vše proto, abyste si mohli užívat luxusu jménem voda – nejcennější komodity na světě.

Společnost HANSA jde příkladem, co se týče sladění moderní technologie s ekologickými hodnotami.Kromě technologie kovů a kompozitů je HANSA lídrem na trhu s elektronickými faucety. Elektronika zvyšuje bezpečnost, přidává chytré ovládací prvky, zjednodušuje použití, zlepšuje hygienu a snižuje plýtvání vody až o 50 % ve srovnání s tradičními vodovodními bateriemi.

Naše know-how v oblasti ochrany životního prostředí vyvíjíme v souladu s principem neustálého zlepšování. Naším cílem je dosáhnout úrovně „více za méně“ po celou dobu životnosti našich výrobků a zabránit tomu, aby náš provoz škodil životnímu prostředí. Veškerá naše práce je zaměřena na interní a externí partnery a environmentální systémy pokrývají celý proces, od vývoje výrobků až po poprodejní služby. Otevřeně poskytujeme spolehlivé informace o standardu v oblasti kvality a životního prostředí.

Pro minimalizaci ekologického dopadu výrobních procesů používaných v několika provozech jsou nezbytné značné investice a využívání nejlepší dostupné technologie

Recyklace

Protože HANSA je ekologicky zodpovědná společnost, věříme, že všechny výrobky budou na konci životnosti řádně zlikvidovány. Jedním z důležitých principů našeho ekologického programu je recyklace všech materiálů. Materiály, které není možno recyklovat, by měly být využity na výrobu energie.

Hlavní materiál používaný na výrobku vodovodních baterií je mosaz, kterou je možno recyklovat. Nejlepší způsob likvidace použitých výrobků na konci jejich životnosti je odvézt je na nejbližší místo zajišťující recyklaci kovů.

Plasty, které používáme v našich výrobcích, jsou převážně termoplastické, a tudíž recyklovatelné. Výjimku představují plastové sprchové hadice, které jsou vyrobeny z PVC. Hadice je možno uložit na skládku.

Téměř všechny obalové materiály jsou na bázi vlákniny a jsou recyklovatelné. Plastové součásti je možno spalovat a využít ve formě energie.