Uw verlanglijstje
Zoeken
Menu

HANSA ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Alle Hansa kranen en accessoires zijn ontworpen en gefabriceerd volgens de ENnormen en dus wordt een probleemloze werking gegarandeerd onder passende voorwaarden gespecificeerd in de EN-normen. Wij verzoeken u vriendelijk om de instructies voor gebruik en onderhoud, die bijgesloten zijn bij het product, te lezen en te volgen.

 

TWEE (2) JAAR

Garantie omvat fabricage-en materiaalfouten voor een periode van twee (2) jaar op basis van de wet voor de verplichte bescherming van de consument. De garantie is geldig voor 2 jaar vanaf de aankoopdatum. of in het geval er geen bewijs voorhanden is van de inkoop, 2 jaar vanaf de jaren / maanden op de productiedatum van de kraan (het jaar/maand van de stempel.

VIJF (5) JAAR

Beperkte garantie op hieronder genoemde functionele componenten gebruikt in particuliere huishoudens: ééngreeps binnenwerk, magneetventiel, sensor en thermostatische element. Garantie geldt voor materiaal of fabricage fouten. Hansa behoudt rechten op de zaak te onderzoeken. Deze garantie dekt geen andere extra kosten.

TIEN (10) JAAR

Tien (10) jaar is de beschikbaarheidsgarantie voor de beschikbaarheid van functionele componenten en onderdelen van alle Hansa producten gemaakt na 01/01/2012

GARANTIE BEPERKINGEN

Deze garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor Hansa kranen en accessoires die zijn uitgerust met originele Hansa onderdelen en die onderhouden en gebruikt worde volgens de gebruikershandleiding. De bepalingen van de lokale overheden en wetgeving omtrent de installaties van kranen en waterarmaturen en bij de planning ervan moeten nageleefd worden. De bovenstaande Hansa garantie niet van toepassing op gebreken veroorzaakt door verkeerde montage, verkeerde installatie, verkeerd reiniging , verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoudof het gebrek aan service in geval van onzuiverheid van het water. Geen garantie op batterijen. Deze garanties hebben geen beperking op de wettelijke rechten op grond van geldende, bindende nationale wetgeving inzake consumentenbescherming. Deze garantievoorwaarden zijn gemaakt onder en worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Finland.

FOUTMELDING

Deze garanties zijn alleen van toepassing op de fouten die zijn gemeld aan Hansa of de verkoper binnen een redelijke termijn (meestal binnen 14 dagen), vanaf het ontdekken van de fout. Verder moet overeengekomen worden met Hansa of diens vertegenwoordiger, hoe men de kraan zal repareren en wie de reparatie zal uitvoeren.