Vaše záložky
Hledat
Nabídka

PODMÍNKY HANSA ZÁRUKY PRO SPOTŘEBITELE

Všechny baterie a příslušenství Hansa jsou zkonstruovány a vyrobeny podle norem EN a bezvadné fungování je zaručeno na základě příslušných podmínek stanovených v normě EN. Dovolujeme si vás požádat, abyste si přečetli, dodržovali a uchovávali pokyny přiložené k výrobku.

 

DVA (2) ROKY

Záruka na dva (2) roky platí na vady provedení a materiálu v souladu s místním zákonem o ochraně spotřebitelů, a to na dva (2) roky ode dne zakoupení, nebo pokud není k dispozici doklad o nákupu (stvrzenka), dva (2) roky od roku a měsíce uvedeného na výrobním razítku.

PÈT (5) LET

Omezená záruka na pět (5) let na funkční díly používané v soukromých domácnostech: kartuše jednopákové směšovací baterie, termoelement u termostatické baterie, magnetický ventil a čidlo ( senzor) u elektronických baterií.
Záruka pokrývá výrobní vady a vady materiálu, nikoli však další výdaje spojené s opravou. Oras si vyhrazuje právo prošetřit daný případ.

DESET (10) LET

Záruka dostupnosti na deset (10) let na funkční díly a náhradní díly všech výrobků Hansa vyrobených po 1.1.2012.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Tyto záruční podmínky platí pouze na vodovodní baterie a příslušenství Hansa vybavené originálními díly Hansa a udržované a používané v souladu s návodem k použití a údržbě. Při instalaci baterií a vodovodních armatur a při jejích plánování musí být dodržována ustanovení místních úřadů a zákonů. Záruka Hansa neplatí na vady způsobené nesprávnou montáží, nesprávnou instalací, nesprávným čištěním, nesprávným používáním, zanedbáváním oprav, zanedbáváním servisu nebo nečistotami ve vodě. Záruka neplatí na napájecí zdroje (monočlánky) v elektronických bateriích. Záruka neomezuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z platného a závazného národního zákona na ochranu spotřebitelů. Tyto podmínky byly sepsány na základě zákonů Finska a těmito zákony se řídí a musí být vykládány v souladu s nimi.

OZNAMOVÁNÍ VAD

Záruka platí pouze na vady, které budou oznámeny společnosti Hansa nebo distributorovi či prodejci případně servisnímu partnerovi Hansa v přiměřené lhůtě (obvykle do 14 dnů) od zjištění vady. Postup opravy bude ujednán se společností  Hansa nebo jejím zástupcem.