Zoznam prianí
Vyhľadávanie
Menu

Súzvuk techniky a dizajnu

ALESSI Sense by HANSA obsahuje vysokokvalitné armatúry, ktoré sú určené na použitie pri drezoch a umývadlách. Ich kreatívny tvorca – renomovaný dizajnér Rodrigo Torres – vytvoril skupinu výrobkov, pri ktorej sa vzájomne prelína forma a funkcia.

Pri vývoji a stvárnení stálo v popredí pomkýnanie ľudí k tomu, aby zaobchádzali s vodou uvedomelo. Umožňuje to inteligentný elektronický systém ovládania, ktorý vás motivuje k interakcii.


Digitálna podpora: Šetrenie vodou na gombík

Šetrenie zdrojmi neznamená len vypnúť svetlo pri opustení miestnosti. Ale aj dbať na spotrebu vody. Vďaka digitalizácii to už medzičasom nie je vôbec žiadny problém. Vďaka ALESSI Sense by HANSA sa napríklad voda dá využívať intuitívne, no zároveň kontrolovane. Na hornej strane armatúry sa nachádza polopriehľadná panva, ktorú ovládate ako tlačidlo. Krátkym alebo dlhým stlačením sa aktivuje tok vody. LED indikácia plynie vhodne k príslušnému nastaveniu ako časovač. Ďalším stlačením prstom sa dá voda kedykoľvek znova zastaviť. Takto získavate cit pre to, ako dlho má voda skutočne tiecť a učíte sa s ňou zaobchádzať uvedomelejšie.

Rodrigo Torres

dizajnér

„V časoch, kedy by starostlivé zaobchádzanie s naším najcennejším prírodným zdrojom malo byť prioritou, predstavujú objekty ako ALESSI Sense by HANSA príkladný vzor ďalšieho vývoja.“


Prehľad podstatných vlastností

  • Expresívny dizajn s praktickým využitím pre náročné priestorové koncepcie.
  • Jednoduché ovládanie prostredníctvom Touch-Control.
  • Najmodernejšia technika na úsporu vody pri prietokovom množstve 8,2 l/min.
  • Vysokokvalitné sklenené rozhranie pre zobrazenie doby tečenia.
  • Množstvo a teplotu vody je možné nastaviť na boku na armatúre.
  • Osobitné znaky výbavy: elektronický uzatvárací ventil spotrebiča, ktorý automaticky odstaví tok vody po troch alebo dvanástich hodinách.
  • Nastaviteľné elektronické funkcie: doba toku vody, režim čistenia.

K dispozícii v nasledujúcich variantoch:

Bočné ovládanie

Otvorenie a zatvorenie vodovodného kohútika sa uskutočňuje prostredníctvom ovládacej páky na boku. Takto sa žiadna kvapkajúca voda nedostane na teleso armatúry a táto zostáva dlhšie hygienicky čistá.

Elektronické riadenie

Ovládanie sa uskutočňuje komfortne prostredníctvom dotykového ovládania. Elektronické funkcie sa dajú nastaviť individuálne.

Uzatvárací ventil spotrebiča

Voliteľný uzatvárací ventil spotrebiča prináša dodatočný komfort a bezpečnosť pri dreze.