Zoznam prianí
Vyhľadávanie
Menu

Tam, kde boduje pocit wellness bez bariér

Nikde nie je bezpečnosť a hygiena natoľko stredobodom pozornosti, ako v nemocniciach alebo domovoch s opatrovateľskou službou. Súčasne sa vyžaduje poskytovanie vysokého komfortu v umývacích priestoroch pre personál a pacientov. So špeciálnymi armatúrami HANSA pre oblasť HEALTH & CARE sa darí realizovať faktor pocitu wellness bez bariér.


Špeciálne armatúry pre oblasť HEALTH

Nemocnice kladú špeciálne požiadavky na sanitárne armatúry. Musia nielen zaručovať hygienu, ale tiež presviedčať funkčnosťou a bezpečnosťou. Cielene ako reakciu na tieto nároky skoncipovala HANSA rad špeciálnych armatúr HANSAMEDIPRO. So svojím ergonomickým dizajnom, vytvoreným podľa najnovších poznatkov gerontotechniky, personálu uľahčuje starostlivosť a pacientom ponúka maximálny komfort. To platí predovšetkým pre bezdotykové modely.


HANSA v berlínskej Charité

S Charité Notfallzentrum Mitte – Rudolf-Nissen-Haus a Charité Bettenhaus Mitte sa berlínska univerzitná medicína bohatá na tradície radí k najmodernejším univerzitným klinikám Európy.
Popri ošetrovateľských podporných bodoch sú všetky stanice vybavené technikou pripravenou na budúcnosť. To platí aj pre sanitárne zariadenia. Tu boli nainštalované riešenia z oblasti špeciálny armatúr HANSA pre oblasť HEALTH: Termostaty HANSAMEDIPRO, HANSATEMPRA, HANSACARE a ručné sprchy HANSAMEDIJET.

Nástenná armatúra HANSAMEDIPRO s objektovou strmeňovou pákou, vyvinutá spoločne s GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik®, sa stará o komfortné, praktické a predovšetkým hygienické ovládanie. Vďaka vyhnutia sa hranám s potenciálom hromadenia nečistôt, ako aj úplne utesneným prípojkám sa redukuje tvorba choroboplodných zárodkov.

Na izbách intenzívnej starostlivosti nového urgentného príjmu vládnu najnáročnejšie požiadavky na hygienu. Nástenná armatúra HANSATEMPRA tieto dokonale spĺňa a k tomu ponúka optimálny komfort. Jej dlhá ovládacia páka sa dá prakticky ovládať predlaktím aj bez použitia rúk. Týmto armatúra dokonale zapadá do každodenných pracovných postupov na klinike.

Pri umývaní, sprchovaní a kúpaní chorých, ľudí vyžadujúcich si starostlivosť je alfou a omegou správna teplota. Kvôli zabráneniu obareniu termostat na omietku HANSACARE, nainštalovaný v pacientskych sprchách Charité Bettenhaus, poskytuje na účely optimálnej ochrany bezpečnostnú poistku, ktorá je už z výroby prednastavená na 38 stupňov Celzia. V kombinácii s ručnou sprchou HANSAMEDIJET s nízkou tvorbou aerosólu sa pacientom umožňuje pohodlné, bezstarostné a hygienické sprchovanie.