Vaše záložky
Hledat
Nabídka

HANSA Connect App

HANSA CONNECT APP – CHYTRÉ ROZHRANÍ PRO NASTAVENÍ A ÚDRŽBU ELEKTRONICKÝCH ARMATUR HANSA.

ARMATURY S OVLÁDÁNÍM POMOCÍ APLIKACE

S mobilní aplikací nabízí HANSA profesionálům v oboru sanity a technikům správy budov velkou přidanou hodnotou při ovládání a údržbě zvolených výrobků. Funkce armatur lze přitom přes chytrý telefon nebo tablet přesně přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníků. Četné parametry lze konfigurovat jen několika pohyby prstu. Značně to zkracuje čas vynaložený na nastavení funkcí. Funkce protokolů navíc usnadňuje technickou dokumentaci a údržbu.

ARMATURY S OVLÁDÁNÍM POMOCÍ APLIKACE,

VÝHODY V PŘEHLEDU

FLEXIBILITA
Využijte možnost přizpůsobit bezdotykové armatury prostorovým požadavkům.

KOMFORT
Využijte výhod snadného přístupu k informacím a možnosti nastavení mnoha parametrů v oblasti chráněné heslem, jako je mimo jiné doba průtoku vody, interval a doba trvání funkce automatického splachování a citlivost senzoru.

ČASOVÁ ÚSPORA
Díky použití aplikace HANSA a intuitivního ovládání se značně zkrátí doba nastavování funkcí. Nepotřebujete k tomu žádné další speciální nástroje, jako dálkové ovládání nebo laptop.

PŘÍJEMNÝ SERVIS
Funkce protokolů prostřednictvím e-mailu vám usnadní technickou dokumentaci a údržbu.

VÝHODY V PŘEHLEDU,

JAK FUNGUJE APLIKACE HANSA?

 1. Stáhněte si bezplatnou HANSA CONNECT APP JAKO VERZI IOS Z APP STORE nebo jako VERZI ANDROID GOOGLE PLAY STORE
 2. Zapněte funkci Bluetooth® na chytrém telefonu nebo tabletu.
 3. Otevřete aplikaci HANSA
 4. Automaticky se zobrazí seznam armatur Hansa se senzorem Bluetooth®, které se nachází v okruhu 10 metrů.
 5. Zvolte si požadovanou armaturu a používejte možnosti aplikace.
JAK FUNGUJE APLIKACE HANSA?,

CO UMÍ APLIKACE HANSA?

Aplikace HANSA ukazuje přehled všech důležitých detailů produktu:

 • typ zařízení
 • stav baterie
 • napětí baterie
 • celková spotřeba
 • čas do dalšího splachování
 • čas posledního resetování
 • celkové počitadlo otevření magnetického ventilu
 • týdenní časový plán pro automatické splachování
   

Pomocí aplikace HANSA můžete provádět jednoduché akce:

 • otevírání a zavírání armatury
 • aktivování režimu čištění
 • funkci zpráv prostřednictvím e-mailu
CO UMÍ APLIKACE HANSA?,

CO NABÍZÍ HESLEM CHRÁNĚNÁ OBLAST APLIKACE HANSA?

Hlavní funkce aplikace se nachází v heslem chráněné oblasti. Tam lze snadno ovládat a změněným potřebám používání přizpůsobovat následující nastavení:

 • uložení přednastavení 
 • resetování armatury na výrobní nastavení
 • vynulování dočasného počitadla 
 • přenos nastavení do armatury 
 • volba předdefinovaných nastavení 
 • citlivost senzoru 
 • maximální doba průtoku vody 
 • doba manuálního splachování 
 • doba chodu režimu čištění 
 • (inteligentní) doba doběhu 
 • vzdálenost senzoru 
 • interval automatického čištění 
 • automatická doba splachování a režim splachování 
 • průtokové množství vody armatury, pro výpočet spotřeby 
CO NABÍZÍ HESLEM CHRÁNĚNÁ OBLAST APLIKACE HANSA?,

JAK LZE APLIKACI PROPOJIT S ARMATUROU?

Komunikace mezi aplikací HANSA a armaturami HANSA je umožněna pomocí připojení přes Bluetooth®. Elektronické armatury HANSA jsou vybaveny senzorem Bluetooth®. Tento senzor komunikuje s mobilním koncovým zařízením s rozhraním Bluetooth®. Aktuální verze Bluetooth® (Bluetooth 4.0) má velmi nízkou spotřebu energie. Proto se optimálně hodí k systémům elektronických armatur HANSA provozovaných na baterie.

JAK LZE APLIKACI PROPOJIT S ARMATUROU?,

Upozornění:
Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání je u společnosti Hansa Armaturen GmbH licencováno. Jiné značky a obchodní názvy jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou značky společnosti Apple Inc., které jsou zapsané v USA a v dalších zemích. App Store je značka služeb společnosti Apple Inc. 

Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.