Vaše záložky
Hledat
Nabídka

IMPRESUM

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-mail: INFO@HANSA.COM

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Christoph Gasser
Managing Director & CSO

Okresní soud Stuttgart, č. záznamu v obchodním rejstříku 750253
DIČ: DE147843612

REDAKCE

Christina Jensen
Chief Marketing Officer

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce Hansa Armaturen GmbH budou uloženy, zpracovány a případně předány podnikům koncernu HANSA výhradně za účelem Vašeho individuálního poradenství, zaslání informací týkajících se výrobků nebo předložení servisních nabídek. Společnost Hansa Armaturen GmbH zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat.

COPYRIGHTS

(c) Copyright 2022 Hansa Armaturen GmbH, Stuttgart, Deutschland

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah, jako text, ilustrace, grafiky, zvuk, animace a videa jakož i jejich uspořádání na webových stránkách HANSA podléhají ochranně autorským právem a jinými ochrannými zákony. Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat, rozšiřovat, měnit nebo zpřístupnit třetím stranám ke komerčním účelům. Kromě toho podléhá nebo může podléhat obsah některých webových stránek HANSA autorskému právu třetích stran.

ZÁRUKA

Tyto webové stránky byly sestaveny s maximální svědomitostí. Přesto nemůže HANSA zaručit bezchybnost a přesnost obsažených informací. HANSA vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, ke kterým dojde přímo nebo nepřímo následkem používání těchto webových stránek, pokud nespočívají v úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti HANSA. Odkazy Naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky na Internetu. Pro všechny tyto odkazy platí: Výslovně zdůrazňujeme, že my, Hansa Armaturen GmbH, nemáme žádný vliv na úpravu a obsahy odkazovaných stránek. Z toho důvodu se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na této domovské stránce a jejich obsahy si nepřivlastňujeme. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy obsažené na našich internetových stránkách. Používání odkazů je na vlastní nebezpečí uživatele. Vylučujeme jakékoli ručení.

LICENCE

Duševní vlastnictví, jako patenty, značky a autorská práva obsažené na webových stránkách HANSA, je chráněno. Prostřednictvím webovských stránek se neuděluje žádná licence k užívání duševního vlastnictví HANSY nebo třetích. Hansa Armaturen GmbH 2022

NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HANSA ARMATUREN GMBH

NÁRODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY JAKO ALS PDF
MEZINÁRODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY JAKO PDF

PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI HANSA ARMATUREN GMBH

NÁRODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY JAKO ALS PDF
MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ PODMÍNKY JAKO PDF

ZASÍLÁNÍ FAKTUR VE FORMÁTU PDF E-MAILEM